توضیحات کامل :

پرسشنامه پيمایش چارچوب اجتماع کاوشگر (آربا و همکاران، 2008) در 5 صفحه ورد بافرمت doc


ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)

تعداد گویه ها :                            32 (و 34 سوال نسخه اصلی)

تعداد مولفه :                               ۳ مولفه (حضور آموزشي، حضور اجتماعي و حضور شناختي)

روایی و پایایی :                           دارد

نحوه نمره گذاری :                        دارد

منبع :                                       دارد

نوع فایل :                                   word و قابل ویرایش

تعداد صفحات :                            5

 

توضیحات

این پرسشنامه توسط آربا و همکاران (2008) طراحي شده و شامل 34 سوال در طيف ليکرت با 5 گزینه­ ی )کاملا موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کاملا مخالفم) است که سه مولفه­ حضور آموزشي، حضور اجتماعي و حضور شناختي را مورد ارزیابي قرار مي­ دهد. آربا و همکاران (2008) پایایي این مولفه ­ها را به ترتيب 94/0، 91/0 و 95/0 و پایایي کل ابزار را 94/0 گزارش کرده ­اند.

بعد از هنجاریابی در ایران:

پرسشنامه پيمایش چارچوب اجتماع کاوشگر بعد از هنجاریابی در ایران توسط تقی­زاده و همکاران (1397) از 34 سوال به 32 سوال کاهش یافت. و سوالات 8 و 14 به دلیل داشتن بار عاملی نزدیک به هم بر روی دو عامل حذف ­شدند و در نهایت 32 سوال جهت انجام تحلیل عاملی تاییدی آماده گردید. که در جدول زیر سوالات مربوطه به هر مولفه بعد از هنجاریابی آورده شده است.